Poesie dialettali

Una raccolta di poesie dialettali

raccolte in italiano e dialetto salentino

poesia

Una piccola raccolta di poesie dialettali e in italiano.


ENTRA NELLO SHOP


Cu butti lu saleSta chioeCanto di NataleAnnu nueu | Elogio della lentezza | Lucisce e poi scurisce | TrentinuLa Canzone del Tressette | Uecchi a risu | Sta vitaOcchiu rizzu | Depressioni moderne | Acqua | Vino | Terra | C’è chi |


Cu butti lu sale

Un’espressione d’un idillio fatale
se tu t’arrabbi il gioco non vale
te la dice l’amico in modo banale
è proprio lei: cu butti lu sale.
Di “butti lu sangu” la dici in vece
c’aggiungi pure “lu butti a canali”
chi prima la disse, come fece non fece
m’al posto del sangue ci mise li sali.
Se lo dici a quiddhra serpe nel seno
oppure a quiddhru cattivu sincero
gli dici pure “cu butti vileno”
e tannu sì! ‘Nci rria davvero!
E’ pesciu ca dire “li morti ca tieni”
ca tantu so morti e stannu sereni
cu butti vilenu è n’augurio verace
ci lu dici daveru, sta certu ca tace.
Alla fine t’a storia na cosa ‘ggiù dire
ci butti lu sangu, vilenu o lu sale
l’auguriu è tranquillu e pueti turmire
te dduni ogni fiata ca nu bete mortale.

(G.D. 1 VIII duemila13)


Sta chioe

piove, piove e piove,

e de casa nu se move,

mentre stau cu faticu
ncé na cosa ca oju dicu
me lu versu cu la manu
e me ‘mbriacu de Lucanu,
ca me face dirruttare
e tante cose poi scirrare…

(G.D. 15 I duemila12)


Canto di Natale

Tocca scriu tanti messaggi

di sicuru cchiù di venti,
buon natale, furtuna n’aggi,
alli amici e li parenti.

Menu male ca ‘ncè feisbuk
ca li scriu sulu na fiata
cu nu click e cu nu tuck
n’tra na botta s’è scarfata

quest’idea di l’auguri
e di pace e di speranza
a Natale no stamu suli
chiusi chiusi intra na stanza.

Ci lu passamu cu li parenti
cu ci vole tantu bene
e cu stamu cchiù cuntenti
e no tinimu cchiù li pene.

Ma lu veru iè diversu
lu sapimu tutti quanti
be lu scriu cu nu versu
cu na rima e cu li canti.

Ci be bruttu cu ricevi
“buon Natale alla famiglia”
e rispunni pi li doveri
e piccé puru se la pija.

E poi tocca cu passati
tutta tutta la sciurnata
cu zii, scenneri e caniati
e ancora cu la zzi Ata.

Quiddhra ca tuttu l’annu
quannu vi ite se ne fotte
e mò a Natale e caputannu
be le face tante sciotte.

Be dummanna “comu stai?”
“addù stae lu to zzitu?”
“Alla fatia comu vai?”
iè sempre lu stessu ritu.

E tie tocca rispunni sempre
cu na castima ‘ntra li tienti
te se torcune le ventre
so tutti falsi contenti.

Iè spicciata sta tortura
“finalmente!” sta te dici
s’è fatta sira, e la cura
è lu cocktail cu l’amici.

Lu giurnu appressu sta la vidi
la zzì Ata llù duttore
te bbicini, saluti e sorridi
sta se sente nu dolore.

Nu te dice nu “bongiornu”
lu Natale ie spicciatu
e tu te guardi intornu
triste, seriu e rassegnatu.

La morale titta l’aggiu,
e aqquai l’asinu casca,
pi nu salutu e nu messaggiu
tocca spetti mo la Pasca.

(G.D. 25 XII duemila12)


Annu nueu

è il primo di gennaio,

è arrivato il capodanno,
sta me sentu mutu gaio,
sol perché detto l’hanno.

Lo ha detto chissà chi,
è uscito chissà come,
son felice lì o qui,
ma mi sento un coglione.

Mò mi tocca festeggiare,
e cu tozzu li bicchieri
sò costrettu a brindare,
cu frasi fatte cchiù te ieri.

Poi me rria l’oroscoparu
bellu bellu a televisione
me parla te salute e denaru
ete iddhru lu coglione.

ogne annu me ‘ncoddhra pezze
ad aprile grandi eventi
cu furtune e ricchezze
ma ad aprile nu cappu nienti.

Poi li botti tutta notte
e lu fumu tocca ‘ndoru
vetri e palle m’hanno rotte
ma li meju morti loru.

lu caputannu iè sinceru
ci lu passi ‘n armonia
nu paninu, nu pocu mieru
e na bella melodia.

Ciò che conta veramente,
non la forma, n’etichetta
stai ‘n pace cu la mente,
e de mieru faci ‘ncetta.

Ci vo te dicu mo lu giustu
è da sempre che lo dico
ci vo lu passi te veru gustu
non dir sia un giorno fico.

(G.D. 01 I duemila13)


 Elogio della Lentezza

Quant’è bellu lu liettu ccunzatu

quannu la sira me visciu curcatu
quant’è bruttu lu liettu scunzatu
quannu la mmane me visciu ‘ntisatu
quannu me ausu mo castimannu
lientu lientu me vau llu bagnu
e la facce me llau ‘mpannata
ca chianu chianu s’ha ddiscitata
cu la pacenza me fazzu cafè
na tazza pe te, na tazza pe me.
Au me chiutu la porta te retu
e qquà fore mintu lu petu.
Lu mintu mo passu passu
e la facce ca uarda abbassu
uarda li peti ca lenti vane
e na sigaretta intra le mane
alla fatia vo caminannu
cu lentezza voi viaggiannu.
Me ausu la capu, tutti fuscennu
tutti de pressa estate e ‘nvernu.
Iou invece me vau ‘n ritardu
e no pensu lu patrunu lu sguardu
quannu me vide menz’ura dopu,
ci me ne futte, è meju cu godu,
cu me godu quiddhru ca fazzu,
e tuttu lu restu me futte nu cazzu.

(G.D. 20 XII duemila12)


Lucisce e poi scurisce

Lucisce e poi scurisce,

e chianu chianu se vae,
comu la luce ca crisce,
a picca a picca se nn’ae,
cussì lu core ‘ntristisce,
ci la facce tua qua stae,
e tuttu de paru sparisce,
ca a casa sua na bbae,
e stau comu nu pisce,
cu na cucchiara te fae.
Ma l’amore miu crisce,
ci te visciu inire aquae.
Ci la donna la capisce,
l’amore miu tuttu l’ae…

(G.D. 31 VIII duemila12)


 Trentinu

Stau allu friddu, cantu e sonu
n’tra na casetta cu lu fonu,
ca me scarfa la cicala
e ddhra fore ‘nce na pala,
cu ne lleu mo la nie
ma sta spettu sempre tie,
ca ci veni no ci veni
ca ci chiami no ci chiami
ca passannu ae la gente
e tie tegnu sempre ‘mmente,
cu ddhru sguardu tuce tuce,
ca ci me uardi perdu a uce.
E mo te la ticu chianu chianu,
te la ticu sotu sotu,
ci nu veni u core tole,
ma ci veni splende u sole…

(G.D. 15 XII duemila12)


La Canzone del Tressette

Veni cumpare e famme nu pocu te cumpagnia, 

ne sciucamu nu cafè in ghiacciu cu llu ttressette,
facimu na manu ssula, piccè tengu cu vasciu via,
aggiu scire allu duttori, ca me signau le lizzette.
Aggiu fattu nu bongiocu e tegnu già tre punti,
ma è nu bongiocu fessa o puramente te toi,
tie invece tieni li carichi e le carte te sta cunti,
nu vidi l’ura cu ncigni e te li sciuechi tutti moi.
Cu ste carte mmanu sulu te fesse scartine…
…quannu mmiscasti li carte lu facisti lu papiellu,
me pare ca ccunzasti le bone vicine vicine,
ca ci è cussì te ‘mpicciu, te rrustu e te spellu!
No me curu ci li carte toe su forti su do semi,
la manu ete toa…e si lunghissimu a denari,
tantu me ccoju li toi e spettu alla fine cu veni,
tie ccappi, minu lu tre moi e na! sciamu pari!
Nu vidisti lu compagnu tou le carte ca minau,
e me scisti a manu, ca cu lu toi l’asu te catiu,
ah pampasciune! La partita a pari ne spicciau,
facimu la bella, ca oju ci me ‘mbiu u cafè miu,
piccè sta manu me sentu ca vene bona e ricca,
e difatti le carte su belle e tegnu a napoletana,
napoli lunghissima a denari, ah! tuttu se llicca!
Stu puntu u dottore s’ha pija ‘nculu sana sana!
Ca cu sciocu a tressette sulla spiaggia te cisaria,
cu lu cafè ‘n ballu, la napoli e na vittoria vicina,
le fimmine culinute, u mare e na beddhra aria,
me sentu meju e s’ha pija ‘nculu puru a meticina!

(G.D. 31 VII duemila12)


Uecchi a risu

Osce sta visciu a tie, uecchi a risu,

cu lu musu ‘mpizzatu e sapuritu
cu te uardava me ‘mpizzai tisu
ca lu sguardu tou me taia sorrisu.
Me taisti lu core tou cu lu spruttu
e tuttu te paru me l’ha distruttu
me l’ha lliatu, e me llivasti tuttu
e chianu chianu me sentu struttu.
Cu no te sentu tire ti quistu passa
me ne vau, ma lu core nu se ‘nfassa
nu se cconza e rita cu la grancassa
piccè l’amore no se face pija e llassa.
E mo te la ticu cu lu bicchere ‘mmanu
sta pensu ca ci l’amore stae lontanu
me strucu pocu pocu e chianu chianu
none cu l’amore, cu lu mieru paisanu.
E ci dici none, la sta ripensu ‘nfretta,
aggiu cangiatu idea, Giuanni, spetta
iou nu te rispunnu, piccè nu si gretta,
e pe tie me strucu cu ‘naura sigaretta.

(G.D. 27 VII duemila12)


Sta vita

Uardu sta vita
me pare fallita
la uardu e la otu
è meju stau sotu.
Me ssettu e riflettu
è meju stau a lettu.
Turmennu turmennu
no pensu l’infernu
ca passu aqquai
stau chinu te uai.
Cu quiddhri jou campu,
ca godu nu lampu.
Lu sensu no tene
sta vita te pene.
Ci forse so mortu
no fazzu nu tortu
l’amici no sannu
no fazzu nu dannu
ca jou me difriscu
e spicciu cu criscu.
Piccé no lu sacciu
deveru stau pacciu
pe sta vita te ‘nfami
me rode l’intrami
nu sensu nu throu
no so sulu jou.
Però no su forte
no m’apru le porte
te la vita futura
iè quista la cura?

(G.D. 30 I duemila13)


Occhiu rizzu

Ieu nnu tegnu gelusia,
Ntonia, cara beddha mia
de ci è riccu, ci è cuntentu
de ci mancia ogne mumentu
de ci balla, canta, sona
de ci mancia robba bona
ma de tie cilusu assai.
Se me dai ddoi beddhi vasi
se me faci musi e nasi
se me vasi su cuntentu
e se nnu me tai turmentu
stau cuntentu e nnu me stizzu
se me faci l’occhiu rizzu.

(Anonimo)


Depressioni moderne

Me sentu fiaccu e stutatu
e caminu patu patu
me la disse lu duttore
non è nienti, so parole.
Ma me sentu nu dulore
staje intra, none fore.
No se spiega facilmente
non è sana la mia mente
Non è mente, è cchiù ‘nfondu
e chianu chianu sta sprofondu
poi nu giurnu me ddunai
no so sulu jeu aqquai.
Simu tanti, ma daveru
nà, cu scattu, so sinceru!
Ci pe na donna tramortiu
ci castima sempre Diu
Ci se sente disperatu
e mai nienti l’ha scazzicatu
ci se sente sempre sulu
e mancu esse allu pisulu
ci la casa l’è bbinchiatu
e se sente ‘bbandunatu
ti l’amici e la società
ci se sente nu quaquaquà
ci se vite fessa e bruttu
comu fosse nu dirruttu
ci la vita l’è shtraccata
e la mamma è castimata
cinca prea sempre a morte
ma la prea, nu bbè forte
ca cu mori, te penzi tie
e nna fare ti fatie!
cinca dice “son felice”
e poi piange se lo dice
nc’è lu riccu e potente
ca prima rite, poi si pente
dentro il letto geme e piange
e si sogna dentro al Gange
cinca spera ca la vita
comu nu film sia finita
ma li film so finzione
propriu comu a religione
ca te illude e te tene
tra le gioie e le pene
per superar le depressioni
non ci voglion i milioni
né le fedi e religioni
alla terra imù turnare
e la madre coltivare
jò ulia cu nci crisciu
ma so tommasu, tocca visciu

(G.D. 2 V duemila14)


Acqua

Acqua ca te llava
Acqua ca te inchie
Acqua te surgente
Acqua pi st’amante
Acqua gocciolante
Acqua pe sta mente
Acqua ca distrugge
Acqua ca te crisce
Acqua benedetta
Acqua maledetta
Acqua jeu te visciu
Acqua jeu te sentu
Acqua jeu te ‘mbiu
Acqua jeu te toccu
Acqua mo la dicu
Acqua jeu te amu
Acqua jeu te scriu
Acqua ca me mmoddhri
Stu quaternu miu

(G.D. 4 V duemila14)


 Vino

Il vino, sai, lenisce le ferite,
quelle di donne, odi e rancori.
è solo frutto di lavoro e vite,
e fa dimenticar i peggio amori.
Quando, poi, coll’amici lo bevi,
tra tamburelli rime e canti
dimenticar davvero tu devi
dolori, rimorsi e rimpianti.
Il vino, caro mio, è un santo
ti scalda dal freddo e dal gelo
da buon amico ti pone il manto
caldo, pesante e ricco di pelo.
Ti scalda sangue, vene e cuore
ti cura ogni malanno, nossai?
E poi mandi fanculu lu duttore
e te scierri, pe picca, tutti li uai.

(G.D. 3 IX duemila14)


 Terra

Te toccu e sprufunnu
me mmucu li sole
intra stu funnu
ne sentu l’andore
te fiche e aulie
te terra e sirenu
te sudore e fatie
ma me sentu serenu.
Le fronde nci toccu
a st’ulia jalura
l’andoru e m’iccorcu
ca è quista la cura.
Tu tieni cent’anni
jeu sulu trenta
n’ha visti malanni
sutta dhra sarmenta.
Te uardu e sospiru
sospiri te uaj
no boju te tiru
né osce né craj.
Quarcunu, lu veru
però ole te tira
dice pe nu batteriu
e cu bbusca na lira.
Ma jeu t’aggiu sarvare
ca no tieni malanni
piccé l’ueju ma dare
pi otri cent’anni.

(G.D. 22 III duemila15)


C’è chi

C’è chi si vende per un piatto di lenticchie
c’è chi non sa distinguere il bene dal male
c’è chi difende il proprio orto
c’è chi insegue utopie
c’è chi è pecora bianca
e c’è chi è pecora nera
c’è chi non guarda lontano
e c’è chi vaneggia orizzonti
c’è chi si ritrae
e chi calpesta prati oscuri
c’è chi lavora nell’ombra
e chi cerca riflettori
c’è chi sceglie
e chi no
e poi c’è chi s’interroga
e chi ha le risposte
che nessuno ha mai chiesto
e poi e poi
e poi c’è l’ignoto
che di domande ne ha tante
ma risposte nessuna

(G.D. 29 XI duemila15)

2018-12-07T21:58:23+00:00